R.b Naziv Adresa Telefon Opširnije
1  ZU Stomatološka ambulanta „BIODENT“ - Bijelo Polje OŠ Vladislav Sl. Ribnikar 067/559-345  
2 Opšta stomatološka ordinacija „DENI VIT“ - Bijelo Polje Treća Sandžačka 72 068/852-180, 068/753-450  
3 Opšta stomatološka ordinacija „DuoDent“ - Bijelo Polje Volođina bb 067/809-309, 068/708-308  
4 Stomatološka ambulanta sa protetikom „ENADENT“ - Bijelo Polje Voja Lješnjaka bb, Dom zdravlja Bijelo Polje 069/401-202  
5 Opšta stomatološka ambulanta „FAMILY DENTIST“ - Bijelo Polje Sutivan bb 067/277-089  
6 Stomatološka ordinacija - opšta stomatologija sa oralnom hirurgijom „FRIDENT“ - Bijelo Polje Voja Lješnjaka bb 067/415-415, 050/484-825  
7 Opšta stomatološka ambulanta „GORČEVIĆ“ - Bijelo Polje Voja Lješnjaka bb 067/527-643  
8 Stomatološka ordinacija „KALYX“ - Bijelo Polje Nedeljka Merdovića bb OŠ „Risto Ratković” 067/844-596  
9 Stomatološka ordinacija „ND DENT“ - Bijelo Polje Voja Lješnjaka bb 067/553-580  
10 PZU Opšta stomatološka ambulanta “RANITOVIĆ” - Bijelo Polje Bistrica bb 069/234-438  
11 Opšta stomatološka ambulanta „OLIDENT“ - Bijelo Polje Voja Lješnjaka 33 069/547-260  
12 Opšta stomatološka ambulanta “STOMADENT” - Bijelo Polje Bijelo Polje Petra II Petrovića Njegoša 14 067/577-187  
13 Stomatološka ordinacija „ZDRAV OSMJEH“ - Bijelo Polje Voja Lješnjaka bb 067/481-978  
14 Opšta stomatološka ambulanta “ZOJA” - Bijelo Polje OŠ „Braće Ribara”, Zaton bb 067/614-081