R.b Naziv Adresa Telefon Opširnije
1  JZU Opsta bolnica  Bijelo Polje, Medanovici bb  050 486 286 LINK
2  JZU Dom zdravlja Bijelo Polje, Pruška   050 431 922 LINK