R.b Naziv Adresa Telefon Opširnije
1 Apoteka BENU Ul.Trsova bb, Bijelo Polje 067 222 365 LINK
2 Apoteka Stanic Ul.Voja Ljesnjaka, Bijelo Polje 050 433 110 LINK
3 Apoteka Gušmirovic Bijelo Polje 050 431 619 LINK
4 Apoteka Vita Ul. Tršova bb, Bijelo Polje 050 430 430 LINK
5 Gradska apoteka Montefarm Ul. Slobode br.10, B.Polje 050 432 040         LINK