R.b Naziv Vrsta Adresa Telefon Opširnije
1  Sinjavac  Prenoćiste   Voljavac, Ušće Rijeke Bistrice i Lima   +382 67 225 120 LINK
2  Vidikovac   Prenoćište   Rakonje bb, Bijelo Polje   +382 68 770 585 LINK