R.b Naziv Vrsta Adresa Telefon Opširnije
1  Karavan   Pansion  Metanjac bb, Bijelo Polje  +382 69 634 010 LINK