R.b Naziv Vrsta Adresa Telefon Opširnije
1 Hotel ''Bijela Rada''  HTL* Ul. Slobode bb, Bijelo Polje +382 68 866 456 LINK
2 Hotel ''Durmitor''  Motel  Rakonje bb, Bijelo Polje +382 (50) 488 111 LINK
3 Hotel ''Franca''  HTL**** Ul.Muniba Kučevica bb,Bijelo Polje +382 (50) 433 442 LINK
4 Hotel ''Dominus''   Garni HTL*** Ul.Djordja Stanica, bb, Bijelo Polje +382 (50) 432 733 LINK
5 Hotel ''Dvor''  HTL*** Rakonje bb, Bijelo Polje +382 (50) 488 888 LINK
6 Hotel ''Royal''  HTL*** Ul. Slobodana Penezica, Bijelo Polje +382 (50)431 900 LINK
7 Hotel ''Bali''  B&B HTL**** Orahovica bb, Bijelo Polje  +382 69 659 733 LINK