R.b Naziv Vrsta Adresa Telefon Opširnije
1  La Piazza   Club  Ul. Živka Žižića   +382 68 783 904 LINK