R.b Naziv Vrsta Adresa Telefon Opširnije
1  Ski centar Cmiljača   Cmiljača je katun na planini Bjelasica i bazno područije budućeg ski centra  Planina Bjelasica, Bijelo Polje   +382 20 223 881 LINK