R.b Naziv Vrsta Adresa Telefon Opširnije
1  Turistički kamp ,,Vuković'' Turistički kamp je u sklopu ,,Etno sela Vuković'' i radi samo tokom ljetnje Turističke sezone  Vraneška dolina, Etno selo Vuković   +382 67 286 480 Facebook link