R.b Naziv Vrsta Adresa Telefon Opširnije
1  Laković  Hard Discount Industrijska bb   067 091 476 LINK
2  Voli  Hipermarket Industrijska bb  050 478 150 LINK
3  Franca  Supermarketi

1. TC Forum 

2. Rasovo bb

3. III Sandžačke bb

 050 478 488 LINK
4  iDEA   Supermarketi 

1. Tršova bb

2. Lješnica

3. Pruška 

 080 080 080 LINK
5  Kamel   Supermarketi

1. Nikoljac

2. Tršova bb

3. Rakonje 

 050 484 445 LINK