R.b Naziv Vrsta Adresa Telefon Opširnije
1  ,,AKOVO''  Speleološki klub   Rista Ratkovića br. 20   +382 69 377 393 www.speleologija.me