R.b Naziv Vrsta Adresa Telefon Opširnije
1  Erste banka    Ul. Muniba Kučevića 9  050 430 432 LINK
2  Podgoricka banka (CKB)     Tršova bb   050 431 466 LINK 
3  Komercijalna banka AD Budva    Ul.Slobode 1   020 426 300 LINK
4  Crnogorska Komercijalna banka    Tršova 34   050 432 096 LINK 
5  Addiko bank    Ul. Slobode 3   050 430 560 LINK 
6  Prva Banka Crne Gore    Ul. Muha Dizdarevića 1  020 445 217 LINK
7  NLB Montenegro Banka    Ul. Tomaša Žižića 8  19888 LINK 
8  Atlas Banka    Ul. Lenke Jurisevic 18  050 432 488 LINK
 9  Hipotekarna banka     Ul. Slobode 9  020 219 905 LINK